Viikko 6, Hello world!

Heipä hei!

Tällä kertaa ohjelmana olisi kirjoittaa muutamilla erikielillä “hei maailma” teksti!

Tehtävät löytävät: Terokarvinen.com – linux palvelimet h6

Tehtävän a) tarkoituksena on kirjoittaa kolmella eri ohjelmointi kiellä “hei maailma” scripti tai väkerrys.

Tehdään ensimmäinen Javalla.

Asennetaan ensimmäiseksi javan ympäristö.
sudo apt-get install oracle-java8-installer
sudo apt-get install oracle-java8-set-default

Asennuksen jälkeen varmistetaan, että meillä on java varmasti asennettuna.
javac – version

Nyt luodaan kansio hei maailmoille, sekä tehdään java tiedosto.

 1. ls
 2. mkdir heimaailmat
 3. cd heimaailmat
 4. nano HeiMaailma.java

Tähän ikkunaan lisätään seuraavanlainen koodinpätkä.

public class HeiMaailma {
  public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Hello, World");
  }
}

Yllä oleva koodin pätkä toimii tässä testissä meidän hei maailmana.

Java tiedostot täytyy koota, jotta ne saadaan toimimaan.
komento: javac HeiMaailma.java

Nyt voimme suorittaa tämän java ohjelman kirjoittamalla: java HeiMaailma

Lähde java sorsaan introcs

 

Seuraavaksi tehdään sama pythonilla.

Asennetaan python ympäristö.
sudo apt-get install python

Luodaan tiedosto pythonin hei maailmalle samaan kansioon kuin aikaisempi java tiedosto.

nano hei.py

Lisätään tänne pythonin koodin pätkä

print(“Hei Maailma!”);

Ja se on siinä! Ei muuta tarvitse lisätä! kokeillaan vielä, että tämä toimii.
Ajetaan komento: python hei.py

Lähde python sorsaan. Learnpython.org

 

Viimeiseksi tehdään tämä sama C kielellä

Asennetaan C ympäristö (GCC)

sudo apt-get install gcc

Luodaan hei.c tiedosto: nano hei.c
Lisätään tänne C:n koodin pätkä

#include <stdio.h>
int main(void)
{
printf(“Hei Maailma!\n”);
return 0;
}

hei.c tiedosto vaatii myös kokoomista.
Kootaan se siis
gcc -o hei hei.c

Tämän jälkeen C ohjelma on mahdollista suorittaa kirjoittamalla terminaaliin

./hei

Lähde C sorsaan, learn-c.org

Tässä kaikki tällä kertaa!
Nähdään ensiviikolla

~JJ

Leave a Reply